måndag 7 augusti 2017

Nina Ölund Noreskär / Ateljéstipendiat 2017Nina Ölund Noreskär / Ateljéstipendiat 2017.

Ateljéstipendiet ger konstnären möjlighet att fritt experimentera eller utveckla ett konstnärligt arbete i större skala under en kortare tid. Stipendiet är utformat så att konstnären får tillgång till Rum 203 på Jönköpings läns museum under en månad för att använda rummet som processateljé. Under september 2017 finns Nina Ölund Noreskär i Rum 203.

Nina Ölund Noreskär är född och uppvuxen i Gislaved. Hon är utbildad på Dômen Konstskola i Göteborg 2009-2011 och därefter på Konstfacks kandidat- och masterprogram i Konst 2011-2016. 

- Jag är intresserad av den måleriska handlingen som sedan syns i verket, som en dokumentation av det jag utfört och som målningen varit med om. Oftast arbetar jag med olika tryck- och infärgningsmetoder på tyger som jag sedan syr ihop till stora kollektiv målningar, likt lapptäcken. De har ingen fram- eller baksida eller förutbestämt vis att presenteras på. I utställningssammanhang placeras de som objekt ute i rummet, hängandes, liggandes eller vikta, säger Nina Ölund Noreskär.

Under min ateljétid på Rum 203 ser jag fram emot den koncentrerade arbetsperioden. Jag kommer använda rummets storlek för att jobba storskaligt och prova nya målerimetoder. 

Konstnären får ersättning under tiden i ateljén samt tillgång till viss teknik och teknisk assistans från museet. Arbetsperioden ska inte resultera i en utställning, eller vara öppen för publik, utan fokus ligger på att utveckla konstnärliga idéer. Konstnären kommer på något sätt att offentliggöra sitt arbete i form av till exempel ett samtal eller presentation.

Stipendiet är ett samarbete mellan bild och form inom kultur och utveckling i Region Jönköpings län och Jönköpings läns museum.onsdag 22 mars 2017

Anna Ekman och Cecilia Järdemar / Les archives suédoises, del 2


Anna Ekman och Cecilia Järdemar / Les archives suédoises, del 2. Fragment 
Lördag den 8:e April, Rum 203, Jönköpings läns museum

Anna Ekman och Cecilia Järdemar, konstnärer och intitiativtagare till projektet Re-Visioning Sweden- Congo through a glass plate archive kommer att ge en presentation av deras projekt tillsammans med den kongolesiska konstnären Freddy Tsimba, i samband med deras process-utställning Les archives suédoises Del 2. Fragment på rum 203. 

Utställningen är ett nedslag i det pågående konstnärliga arbetet kring ett arkiv med glasplåtsnegativ från de svenska missionsfälten i Kongo 1890 -1930. Tillsammans med den kongolesiske skulptören Freddy Tsimba undersöks vilka alternativa läsningar av historien som kan uppstå genom att skapa nya verk med arkivet som utgångspunkt. 

Inspirerade av Stanleys resor i Kongo-deltat påbörjade bland annat Svenska Missionsförbundet sin verksamhet i Kongo på 1880-talet, och Sverige var snart en av de största aktörerna på plats. Missionsfältens öppnande sammanföll med fotografiets framväxt, och kamerans möjlighet att möta, samla och konstruera världen blev snart oupplösligt förbunden med kolonialismen och missionsverksamheten. Den fotografiska dokumentationen blev ett viktigt medium för att förmedla budskapet om missionen till hemförsamlingarna som bekostade verksamheten. Bilderna turnerade runt Sverige i form av föreläsningar och mobila museer, och visades ända in på sextiotalet i skolor, kyrkor och andra offentliga platser. Många människor har ännu klara minnen av de berättelser och bilder som återgavs. 

Ekman och Järdemar har fått låna glasnegativ från Svenska Missionskyrkan och arvingar till missionärer, bilder som delvis inte blivit arkiverade eller framtagna förut, och som är en viktig men undangömd del av både Sveriges och Kongos historia. Missionärerna var också del av en process där de dokumenterade den befintliga kulturen på de platser där de bosatte sig – innan de förändrades eller förstördes som en del av kristnandet av samhällena. Hur kan vi konfrontera denna typ av bilder i dag, ur ett svenskt perspektiv, och från ett kongolesiskt perspektiv? Hur kan historiska bilder hitta en ny kontext och nya tolkningar, utanför de ojämlika maktstrukturerna som var rådande då de tillkom? 


Medverkande:

Anna Ekman undersöker gränslandet mellan det fotografiska mediet och andra konstnärliga uttryck, och de förskjutningar som uppstår där emellan. Utforskandet av mytens ikonografi är centralt i hennes verk som bland annat visats på Kiasma i Helsingors, Ystad Konstmuseum, Galleri Thomas Wallner och Konsten Museum of Modern Art i Aalborg. Hon finns representerad hos Statens konstråd, Koltosovo Airport, Yekaterinburg, Malmö Konstmuseum med flera. (www.annaekman.com)

Cecilia Järdemar doktorerade i fotografi vid Royal College of Art 2015, där hon skrev om hur vi relaterar till andra människor genom den fotografiska bilden. Hon har skrivit texter om fotografi utgivna av Riding House Press, APalazzo Gallery Publishing och Whitechapel Gallery, och hennes konstnärliga arbeten har bland annat visats på Museu di Roma, Centre for Photography, Copenhagen, New Arts Exchange Nottingham och National Centre of Contemporary Art, Moskva. 

Freddy Tsimba använder sig av funna material, ofta från gatan eller krigsplatser i Kongo, som han svetsar ihop skulpturala installationer som refererar till situationen i landet idag. Hans arbete har bland annat visats i Belgien, Frankrike, Holland, USA, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Sydafrika, Senegal, Haiti och Kina.


Arrangeras av Jönköpings läns museum i samarbete med  Kultur och utveckling, Region Jönköpings län och Nya Småland.


måndag 12 september 2016

Ateljéstipendiat Liselott BjurgardALTELJÈSTIPENDIAT LISELOTT BJURGARD
21 oktober – 27 november 2016

Liselott Bjurgard arbetar med undersökande måleri i RUM 203 på museet.

"Det grundläggande i mitt måleri är frågor om måleriets existens. Jag undersöker måleriets möjligheter och tankar kring den abstrakta konsten. Jag har använt mig av symboler, krumelurer och nästanblommor för att bygga upp min bildvärld. Idéer om färgens betydelse har funnits som en central fråga som jag har förhållit mig till under arbetet.  Processen är långsam, det kan ta år att färdigställa en målning då det för det mesta är uppbyggda av lager. Under vistelsen i ateljén Rum 203 kommer jag att arbeta med måleriets minsta kontrast som är ett led i min pågående arbetsprocess. Efter perioden kommer jag att fortsätta den processen och därför är perioden i Rum 203 utan börja och utan slut. Jag kallar den "Point of no return 203".

Större delen av arbetet i ateljén kommer att kunna följas via bloggen Pointofnoreturn203.

Liselott Bjurgard är född i Stockholm men bor och arbetar i Eksjö sedan 2010. Den konstnärliga banan började på Sörängens folkhögskola i Nässjö 1990. Därefter studerade hon på Örebro Konstskola och på Konstfack konst som hon efter fem års studier avslutade med MFA examen i fri konst 1999.

Ateljéstipendium för konstnärer i Jönköpings län.
Stipendiet innebär att konstnären får möjlighet att fritt experimentera eller utveckla ett konstnärligt arbete i större skala under en kortare tid. Konstnären får ersättning och tillgång till RUM 203 under en månad för att använda rummet som processateljé. Stipendiet riktas till konstnärer verksamma i eller med koppling till länet och går inte att söka. Urvalet görs av representanter från kultur och utveckling/Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och Jönköpings läns museum.

RUM 203 är ett samarbete mellan Jönköpings läns museum och Kultur & utveckling, Region Jönköpings län som drivs och oganiseras av en egen redaktion.

Harry Sanderson


Harry Sanderson

20 september till 16 oktober 2016 kommer Harry Sandersons visa ett nytt verk på Jönköpings läns museum i konstlabbet RUM 203. 

Harry Sanderson är en engelsk konstnär med adress både i London och i Berlin. Sedan en tid tillbaka har han varit verksam i Tranås – på konstnärsresidenset Kultivera. Han arbetar främst med digitala medier, videor och installationer och fokuserar ofta på hur begreppet ”arbete” har inkorporerats i visuella kulturer. I RUM 203 visar han en ny film, producerad under hans vistelse i Tranås. Filmen visar sekvenser av demonterade komponenter från projektorer och TV skärmar som har auto-redigerats med hjälp av signaler från börsen via näthandel. All filmmaterial kommer direkt från kameran utan någon postproduktion eller specialeffekter. 

Kameror organisera ljus. Marknadsindex och statistik organisera ekonomisk information. Olika typer av index, tillsammans med visuella och auditiva system syftar till att göra rörelser på finansmarknaderna begriplig för allmänheten, för institutioner och för algoritmer. Delar från isärplockade kameror, bildskärmar och projektorer tillsammans med glas och plexiglas och vatten utgör infrastrukturen för totalt 48 timmar inspelade filmer. Filmerna har improviserats fram med hjälp av ljus som har projicerats, genomlysts, fallit på ytor och brutits genom prismor. Filmerna har sedan redigerats och programmerats med hjälp av auditiva börsuppgifter, rättare sagt fluktuerande köp och sälj signaler från Panasonic. För de flesta av oss förblir marknader och teknologi ogenomskinliga. Verket handlar inte om att ta isär någonting för att förstår den utan snarare att skapa bilder som blir tillräckligt tomma så att de avslöjar en bild av den organisatoriska ramen.

Harry Sanderson föddes I England 1986. Han gick ur Central Saint Martins school of Art and Design (London) 2013. 2014 fick han NearNow stipendiet, 2015 visade han ”Solid State Sunlight” på Levy Delval, i Brussel, 2016 var han resident på Somerset House i London och ställde ut på Museet för fotografi i Berlin. Flera kan ha lyssnat till honom vid hans ART TALKS föreläsning på Jönköpings läns museum 2014.

Länkar där andra informerar om Harry Sanderson

Initiativtagare till utställningen är Kultur & Utveckling, Region Jönköpings län och Jönköpings läns museum som båda arbetar för att länsborna ska kunna ta del av angelägen samtidskonst på hemmaplan. Den här gången i samarbete med konstnärsresidenset Kultivera. Curator för utställningen är Mike Bode.

RUM 203 är ett samarbetsprojekt mellan Kultur & utveckling, Region Jönköpings län och Jönköpings läns museum som erbjuder länsborna konstupplevelser av skilda karaktärer. Rum 203 är ett labb med rum för experiment, en plats att testa idéer, en arena för workshopar och samtal, likaså en sal att visa konst och konsthantverk – både i det enskilda mötet som i den fördjupande dialogen.
fredag 1 juli 2016

JESPER O. T. ANDERSSON / Ateljéstipendiat juli 2016
JESPER O. T. ANDERSSON / Ateljéstipendiat juli 2016

Jesper O. T. Andersson är född och uppväxt i Jönköping. Han är utbildad på Dômen Konstskola i Göteborg och studerar numera det femåriga programmet i fri konst på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. 

“Jag är väldigt intresserad av människans relation till teknologi. Jag vill framförallt hitta de moment då våra verktygs egna tillkortakommanden kan förvränga vår världsbild. Eller till och med öppna upp ett nytt perspektiv. Jag tycker att objekt utan laddning lätt blir tråkigt och ointressant. Jag jobbar gärna med ting som lever, faller sönder, omformars eller kanske sväller. Material som besitter konstant pågående processer tycker jag är mycket mer spännande, det är då man tappar kontrollen”.

Under sin ateljéstid på Rum 203 kommer han arbeta med en rad material, verktyg och metoder som han samlat på sig under de senaste två åren och som legat på hyllan. 

Ateljéstipendiet riktas till konstnärer verksamma i eller med koppling till länet och ska ge en konstnär möjligheten att fritt experimentera eller utveckla ett konstnärligt arbete i större skala under en kortare tid. Stipendiet är utformat så att konstnären får tillgång till Rum 203 på Jönköpings läns museum under en månad för att använda rummet som processateljé. Konstnären kommer också att få en ersättning under tiden samt tillgång till viss teknik och teknisk assistans från museet. Arbetsperioden ska inte resultera i en utställning, eller vara öppen för publik, utan fokus ligger på att utveckla konstnärliga idéer. Ateljéstipendiet är ett samarbete mellan bild och form inom kultur och utveckling i Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och Jönköpings läns museum.

onsdag 18 maj 2016

Teemu Lehmusruusu / För miljoner år sedanTeemu Lehmusruusu / För miljoner år sedan
20 maj – 26 juni 2016

“I used to love nature documentaries: The excitement of reaching – or not reaching – a wild animal through photographic representation. The soft and warm paternal voice of the male narrator, with tones of boyish enthusiasm at encountering new species. The technologically up-to-date cinematography, and rich immersive soundscapes. It continues to be pleasureful. But from time to time, I tend to feel some sort of nausea towards humanness, when watching ultra high definition slow-motion captures of the most dramaturgically captivating nature-scenes. Is the photographic material consciously aiming to depict nature in all it’s glory – and thus making it worthy of respect? Or is it merely a thin manifestation of the drama-driven nature experience of Man? I want to question the observer-object-relationship between Man and nature. Re-cache the wild, give it the untouchability and place of refuge it once had. The flowing fog that only exposes impressions of animal shapes, embody the non-rational that obstructs the eyesight, but binds us all together.”

Teemu Lehmusruusu (born 1981, Helsinki, Finland) is a contemporary artist whose primary medium is moving image. His works explore the nature of human existence using exhibition space as an investigative workshop - a place where audience can engage with the values and thoughts within the work presented. The works are often polyvalent and have a bare or minimalistic appearance.  torsdag 31 mars 2016

DIANA JABI / Maps To Collect Cities


DIANA JABI 
RUM 203, Jönköpings läns museum
17:e april - 17:e maj

Konstnären Diana Jaba skapar egna kartor utifrån sitt flanerande på stadens gator och i digitala satellitkartor. Diana Jabis arbetssätt liknar flanörens när hon reflekterar och lägger upp strategier som blir som symboler för flanerande in i vår samtid. Genom sina kartor tolkar Diana staden och det gör hon genom att samla på detaljer, figurer och scener som blir hennes bilder av staden. En del av hennes utforskande görs när hon flanerar i digitala kartor på internet men hon flanerar också på gatorna i de städer hon vill fördjupa sig i.I utställningen presenterar Diana Jabi delar av sin research om städer och kartor som hon gjort genom att samla detaljer om staden som sedan återskapas med hennes perspektiv. Hon har valt att göra grundligare utforskningar av två städer, Damaskus och Barcelona.

Diana Jabi, född 1982, är utbildad grafiker och konstnär. Hon har studerat vid Konsthögskolan i Damaskus och vid universitetet i Barcelona. Utställningen har fått generöst stöd från Rumänska Kulturinstitutet och har gjorts i samarbete med Region Jönköpings län och Jönköpings läns museum. 

Curator : Abir Boukhari i samarbete med Mike Bode och Liselotte Munther.

META_DAM ver.2.0
Diana presenterar en tom karta över Damascus. För att uppnå sitt syfte har kartan blivit berövad all sin kommersiella, administrativa och kulturella information. Kartan blir istället en grund att artistiskt arbeta vidare med. Kartan i sin helhet är en grafisk presentation med en form av Damaskus för att vi lättare ska förstå vad Damaskus är för stad. Det blir nu möjligt, kanske för första gången, att förmedla hur man kan uppfatta en plats (tanken är att kartorna ska vara verkliga).

9 exempel av Barcelona
Här har Diana upptäckt Barcelona från gatunivå och hon vill i sitt verk förverkliga sina intryck av Cerdàs plan* Hon upptäcker att hon lever i ett rutnät som har mönstret av en våffla och hon börjar att samla information om de gator där hon bor. Hon tog skärmdumpar av satellitbilder och översätter dem till sitt grafiska språk. Resultatet är ett mycket komplicerat barockt mikrocosmos av kopplade linjer som blir vackra mönster. Undersökningarna av Barcelonas gatunät blir Dianas första äventyr med att tolka kartor.
* Ildefonso Cerdá y Suñer, progressiv spansk/katalansk stadsplanerare som i mitten av 1800-talet tog fram för en plan för en utbyggnad av Barcelona.


Maps To Collect Cities

Diana`s procedure connects her work with the reflection and the strategies of the "Flaneur" who considers as the symbol of modernity strolling into urban life. Diana Jabi creates works by her perception of the city, plays the role of understanding through maps and by collecting details, figures and scenes from the city. 

As a part of her exploration, she is strolling into the digital maps and the internet as a form of walking into cities. Jabi in her current exhibition presents part of her research about cities, maps and her concept about "collectionism" as a term of being "collector" to collect the details of city and reshape it from her perspective. This has lead her to a deeper focus in two cities where she spent the biggest part of her artistic research; Damascus and Barcelona 

META_DAM ver.2.0
The map, as I present it, is a blank map of Damascus, bereft of the entire directional, commercial, administrative, cultural, etc..., geo-tags. The purpose of this map is to serve as a platform for any future artistic work. It is a graphic representation of Damascus in its entirety, a way for better understand and envision of the boundaries and designs as planning and entropies of what is Damascus. It is a most important personal achievement, as, for maybe the first time, I am able to convey the way I perceive space (my thoughts to take the form of maps as a reality).

9 Instances of Barcelona
The project is a result of experiencing Barcelona at street level, and the realization of the real impact of the Cerdà Plan. The simple and unsophisticated fact that I was existing in a grid or the square of a waffle. Thus, I start to collect the squares where I lived. I took screen shots of the satellite images and I translated them into my graphic language. The result is a very complicated baroque micro-cosmos of interconnecting lines of striking esthetic. Thus began my adventure with map reinterpretation.